13 лютага, што у гэтым годзе выпадае на пятніцу, нарадзіўся паэт Андрэй Хадановіч. "Арт-каляндар-2015" расказвае пра найноўшую кніжку вершыкаў для дзяцей "Нататкі таткі", на якія паэта натхніла дачка-муза.

Фото: из архива Андрея Ходоновича
Фото: из архива Андрея Хадановича

5 год таму, калi дачцэ паэта Андрэя Хадановіча было 3 гады, ён заўважыў, што не хапае добрай дзіцячай паэзіі, якую можна было б чытаць уголас. Так нарадзілася ідэя напісаць дзяцячую кнігу “Нататкі таткі”, якая стваралася некалькі год. На думку паэта, усе дзіцячыя вершыкі, што яму траплялі, былі занадта правільныя з відавочнай мараллю, што рабілася аж нуднавата. А аўтару хацелася зрабіць лёгкі "дзіцячы панк".

Кніжка пісалася як акын, адлюстроўваючы тое, што з адбывалася з татай і дзіцём: каталіся на арэлях – значыць, пра арэлі, кармілі качак – значыць, пра качак, едзілі у грыбы – значыць, пра грыбы.

Татка сеў пісаць нататку,
А малая – скок на татку.

Цап яго за бараду:
Беражыся – я іду!

У 2011 годзе кніга выйшла ва Ўкраіне ў перакладзе вядомага ўкраінскага паэта Івана Андрусяка, і павінна хутка выйсці па-беларуску. Iлюстрацыі да кнігі зрабіла мастачка Наталія Кійко. Да вершыку пра агуркі салістка гурта S°unduk Аня Хітрык напісала песню. Частка вершыкаў таксама перакладалася на нямецкую мову. У 2013 аўтар выступаў з імі на кніжным кірмашы ў Лейпцыгу.

13 февраля, которое выпадает в этом году на пятницу, родился поэт Андрей Хаданович. 5 лет назад, когда дочери поэта Андрея Хадановича было 3 года, он заметил нехватку хорошей детской поэзии, которую можно было бы читать вслух. Так появилась идея написать детскую книгу "Нататкі таткі", которая создавалась в течение нескольких лет. По мнению поэта, все детские стихи, которые попадались ему на глаза, были слишком правильные с лежащей на поверхности моралью, от чего становилось даже слишком скучно. А автор хотел написать легкий "детский панк".
Фото: Сильвия Бернацка
Фото: Сильвия Бернацка


Книга писалась как акын, описывая то, что происходило с отцом и дочкой: катались они на качелях – значит, выходил стих про качели, кормили уток – стих про уток, ездили за грибами – стих про грибы.

Татка сеў пісаць нататку,
А малая – скок на татку.

Цап яго за бараду:
Беражыся – я іду!

В 2011 году книга вышла в Украине в переводе известного украинского поэта Ивана Андрусяка и должна скоро выйти по-белорусски. Иллюстрации для книги подготовила художница Наталья Кийко. На стихи про огурцы солистка группы S°unduk Аня Хитрик написала песню. Часть стихов переведена на немецкий язык. В 2013 году автор выступал с ними на книжной ярмарке в Лейпциге.
Каждый день в лаконичной форме "Арт-календарь-2015. Дни рождения творцов и творений" вместе с Галереей TUT.BY вспоминает любопытные и малоизвестные факты о людях или произведениях, являющихся частью культурной жизни Беларуси. Никаких пространных биографий или описаний, только уникальные части мозаики, которые демонстрируют богатое культурное прошлое, настоящее и, можно полагать, будущее Беларуси.


Friday 13th February is the day when a poet Andrey Hadanovich was born. 5 years ago Andrey was surprised to notice that there was not enough good children’s poetry, which he could read to his 3 year-old daughter. Then he came up with the idea to write a children’s book “Natatki tatki” (Daddy’s fairytales) that took him several years to compose. In poet’s opinion, all the existing children’s rhymes he read were too moralizing and too straightforward, to such an extent that they were actually quite boring. Andrey, on the other hand, wanted to write a version of light "kids’ punk".
 
The book was written as an akyn (a type of traditional Kazakh addition of poems and songs) and described everything that happened in the life of the father and the daughter: they went to play on swings – there appeared a verse about swings, fed ducks – a poem about the birds, picked mushrooms in the woods – a mushroom poem.
 
Daddy’s getting down to write,
Baby’s here by his side.

Grabs the father by the beard:
Watch out, Daddy, I am here!

In 2011, the book was published in the Ukrainian language translated by the famous Ukrainian poet Ivan Andusyaka, and soon it will be published in Belarusian as well. A poem about cucumbers became an inspiration for the soloist of the band S°unduk Anya Hitrik who turned it into a song. Some poems from “Natatki tatki” were translated into German. In 2013 the author presented them at the book fair in Leipzig.
-20%
-30%
-40%
-50%
0066856